.:.ประชุมผู้บริหาร สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และมอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดในเดือนเมษายน และมอบโล่พร้อมเกียติบัตรให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)