.:.รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ รดน้ำขอพรจาก นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 เมษายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)