.:.ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมกคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 /2557 ณ หอประชุมธรรมภิบาล สพป.อบ.3 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)