.:.สพป.อบ.3 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 สพป.อบ.3 จัดสอบ 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 2.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) และ 3.โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) มีผู้มีสิทธ์เข้าสอบ 2,758 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)