.:.สพป.อุบล3 ร่วมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย. 2557.:.
สพป.อุบล3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี