.:.งานฉลองอายุวัฒนมงคล 6 รอบ พระครูมงคลชยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมลคล 6 รอบ พระครูมงคลชยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล บ้านแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ พระครูมงคลชยานุรักษ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 51 ทุน วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว