.:.พิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคล.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)