.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครื่อข่ายที่ 5 และ 6 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ. สพป.อบ.3 ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย โดยนายแหลมไทย ศิริทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายได้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)