.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พบเพื่อนครูและบุคลาทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1และ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ซึ่งนายอภินันท์ บุญรอด รองผอ.สพป.อบ.3 เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และนายระพิน เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 นายทองสุข เจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (สุทธิ ไชยยนต์ ข่าว , มณัญญา สิทธิสา ภาพ)