.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครื่อข่ายที่ 3 และ 4 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)