.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา อ.โขงเจียม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพปงอบ.3 ได้พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กลุ่ม 14 และ 15 ซึ่ง นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม ผอ.โรงเรียนนาบัว ประธานกลุ่ม 14 ผาแต้ม และ จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ ประธานกลุ่ม 15 โขงเจียม ให้การต้อนรับ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)