.:.ผอ.สพป.อบ.3 พบปะเพื่อนครูและบุคลาการทางการศึกษา อ.ศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพปงอบ.3 ได้พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และร่วมพิธีบ่ายศรีสู่ขวัญพร้อมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่