.:.พบปะเพื่อนครูที่อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีสักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ. 3 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น.พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางในการทำงานที่ประสานกับข้าราชการครู และทำความเข้าใจในแนวทางของ สพป.อบ.3 โดยมี นายสุวรรณ บุญจูม ประธาน สกสค.อุบลราชธานี และรอง ผอ.สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)