.:.พบปะเพื่อนครูที่ อ.สิรินธร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและพบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ อ.สิรินธร ตามโครงการ ผอ.สพป.อบ. 3 พบเพื่อนครูเพื่อมอบนโยบายในการทำงานและทำความเข้าใจกับข้าราชการครูในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร ซึ่งในครั้งนี้ประธานกลุ่ม 16,17 และ 18 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)