.:.พบปะเพื่อนครูที่ อ.ตาลสุม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พบปะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และ 12 อำเภอตาลสุม ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี ในวันที่ 15 พค.2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)