.:.เพิ่มศักยภาพลูกจ้างประจำ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพลูกจ้างประจำในสังกัดฯ เพื่อมอบแนวนโยบายและความก้าวหน้าในอาชีพลูกจ้างประจำ ในวันที่ 21 พฤาภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)