.:.ครูมืออาชีพกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558.:.
สพป.อบ.3 จัดอบรมการเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้เข้าประชุมร่วมกับข้าราชการครูสังคมศึกษาในสังกัดฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครู ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)