.:.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สปพ.อบ.3 เป็นประธานในการประกวดเพื่อรับรางวัลคุรุสภา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 ซึ่งมีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบะไห ,โรงเรียนเพียงหลวง 12, โรงเรียนห้วยหมากใต้ และโรงเรียนวัดศรีแสงธรรม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)