.:.รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี.:.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี หรือเดิมคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าไม้ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมรับเสด็จฯที่โรงเรียนบ้านผลาญชัย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)