.:.แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)