.:.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ.:.
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อ.ศรีเมืองใหม่ ซึ่ง นายธงชัย กรินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครู นายกอบต.ดอนใหญ่ ,นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายชูชาติ สมสวย นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานเกี่ยวกับอำเภอศรีเมืองใหม่ ให้ทราบด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)