.:.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุ่ม.:.
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่ง นางวิภาวรรณ โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.โขงเจียม,ข้าราชการครู ,นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)