.:.ติมตามโครงการกองทุนการศึกษา.:.
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในบ้านห้วยเดื่อ อ.สิรินธร เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่ง นายบุญมั่น เสนะโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดือ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.สิรินธร,ข้าราชการครู ,นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)