.:.การตรวจราชการตามโครงการกองทุนการศึกษาของสำนักงานองคมนตรี.:.
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตาม ได้มาตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความดี มีคุณธรรมของครู,บุคลากร และ นักเรียน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร. จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมี นายธงชัย กรินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความพร้อมของโรงเรียนในการทำความดี ความพร้อม และความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อจะได้ของบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพ ในการนี้ นายชูชาติ สมสวย นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้กล่าวรายงานต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)