.:.องคมนตรีตรวจโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา.:.
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตามได้มาตรวจการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความดี มีคุณธรรมของครู,บุคลากร และ นักเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และ นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความพร้อมของโรงเรียนในการทำความดี และความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อจะได้ของบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพจากโครงการ ในการนี้ นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอโขงเจียม ได้กล่าวรายงานต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)