.:.การประชุมสัมมนาผู้บริการโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้.:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีการดำเนินการกำกับติดตามอย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น กำหนดสัมมนา 1 วัน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาคือผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 211 คน คณะวิทยากรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน 20 คน รวม 231 คน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)