.:.ประชุมคณะกรรมการกลุ้ทสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.:.
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขึ้น ณ หอประชุม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)