.:.การประชุมสัมมนาครูภาษาไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้.:.
นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูภาษาไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีการดำเนินการกำกับติดตามอย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น กำหนดสัมมนา 1 วัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)