.:.การประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557.:.
นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอสพปอบ.3 เป็นประธานในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม การประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนาร ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ โรงเรียนสนามชัย ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าประกวด ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านชาดฮี 2.โรงเรียนไฮ่หย่อง 3.โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยา) 4.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก และ 5. โรงเรียนแก่งยาง และ นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)