.:.การประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือน มินายน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว