.:.ร่วมพิธีโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงดารปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2557 วันที่6 มิถุนายน 2557 ณ วัดป่าทิพย์บัวแดง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายธัชชัย สึสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากนายพงศ์เทพ ธานี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน 14 โรง มาต้อนรับ ประมาณ ห้าร้อยคนเศษ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว