.:.การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวฝยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสีมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว