.:.การจัดค่ายพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน-การเขียน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน-การเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ ๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว