.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ประเภท Application ผู้เข้าอบรมคือข้าราชการครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์ ประมาณ 50 ราย ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ประคองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะวิทยากรที่ประสานงานด้านการประชุม ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)