.:.โครงการ "ปลูกผัง ลูกรัก เป็นนักอ่าน".:.
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สโมสรโรตารีศรีอุบล โดย นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วยคณะจิตอาษา ได้มีกิจกรรมโครงการ "ปลูกผัง ลูกรัก เป็นนักอ่าน" มอบหนังสือให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม เพื่อให้ผู้ปกครองพานักเรียนอ่านไปพร้อมๆกัน ที่สำคัญเน้นให้มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัย และมีคุณธรรม นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม พร้อมข้าราชการครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)