.:.การประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรารชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว