.:.เยี่ยมโรงเรียนทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งนาเมือง ซึ่ง ว่าที่พันโท สมเกียรติ โสติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งนาเมือง ได้ให้การต้อนรับ พร้อมเสนอโครงการทุ่งนาเมืองร่วมใจลดใช้พลังงาน และรับมอบกระเบื้องจากวัดภูจ้อมก้อม การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกอบค.นาโพธิ์กลาง และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนทุ่งนาเมือง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)