.:.สุดยอดโรงเรียนชายแดน คันท่าเกวียน.:.
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดน สปป.ลาว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนมีความสุข ร่าเริง สนใจการเรียน และอ่านได้ 100 % เป็นเด็กนักเรียนที่มีวินัย มีมารยาท สำหรับข้าราชการครูก็มีความมานะ ขยัน สนใจเด็กนักเรียน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ ภาพ/ข่าว)