.:.สพป.อบ.3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประชุมข้าราชการในสังกัดฯ เพื่อเสนอแนวการปฏิบัติงานราชการ ซึ่ง รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มิถนายน 2557 ณ หอประชุม 2 สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)