.:.มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.:.
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ข้าราชการครูที่สอนสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)