.:.การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มิถุนายน 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มิถุนายน วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3ประกอบด้วย รองผอ.สพป. อบ.3 ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว