.:.ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก มอบอาคารเรียน อาคารซ่อนกลิ่น ศุภโกศล.:.
คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก (พี่ปุ๋ย) อดีตนางงามจักรวาลปี 2531 พร้อมด้วย คุณแม่ดาวรรณ นาคหิรัญกนก มารดา และคณะ มอบอาคารเรียนซ่อนกลิ่น ศุภโกศล จากมูลนิธิ Angels Wings Foundation International ให้โรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอตาลสุม โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติในการรับมอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย นายพรภิรมณ์ ประพรม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองกุง แขกผู้เกียรติ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ต้อนรับและร่วมพิธีในการมอบอาคารเรียน ที่โรงเรียนบ้านหนองกุง ในครั้งนี้ พี่ปุ๋ยยังได้ให้อาหารกลางวัน และ อุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียนด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)