.:.เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ.:.
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 3 ได้จัดอบรมข้าราชการครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ธุดงคสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2557 ซึ่งมี นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)