.:.โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีอบรมโครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3จำนวน 107 คน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว