.:.หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมและบรรยายพิเศษหลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้ข้าราชการครูในสังกัดฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ประคองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)