.:.การมอบแท็ปเล็ต.:.
นายวิทยา สุดดึ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และว่าที่ร้อยตรีประคองชัย เชาว์พลกรัง ประธานพิธีมอบแท็ปเล็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 ได้แก่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว