.:.โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.สิรินธร โดยมี นายอดุลย์ เศษสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะร่วมงานในการเปิด ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)