.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กรฏาคม 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดรทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฏาคมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกรกฏาคม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)