.:.ประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เจต 3 เป็นประธานในการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการส่งต่อโครงการนักเรียนที่ร่วมกันทำโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด และในปีที่ผ่านมาโครงการคุณธรมม จริยธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศคือโรงเรียนบ้านหนองกุง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน และท้องถิ่น มีโรงเรียนส่งเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)