.:.ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)